Tarieven en vergoeding

Tarieven

Beroepsvereniging:

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH, www.nvkh.nl)
De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen
die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming.

Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.