Klachten?


www.quasir.nl Quasir
Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.


Klachten: Voor klachten verwijs ik u naar;
Zorggeschil: Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht 06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr) www.zorggeschil.nl


TCZ: Voor het tuchtrecht kunt u zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu)
Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Kamer van Koophandel nummer: 66906385 

AGB-code praktijk: 90062448