Interessante links

Links

 
www.nvkh.nl  Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
Hier vindt u algemene informatie en meer achtergronden over professionele klassieke homeopathie.
Voor klachtenafhandeling kunt u ook terecht bij de NVKH
Registratie lidschapnummer: 05-1837


www.rbcz.nu RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.
Registratie lidschapnummer: 170586R


www.vereniginghomeopathie.nl
De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
Deze vereniging maakt zich sterk om homeopathie toegankelijk te houden.


www.quasir.nl Quasir
Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.


Klachten: Voor klachten verwijs ik u naar;
Zorggeschil: Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht 06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr) www.zorggeschil.nl


TCZ: Voor het tuchtrecht kunt u zich wenden tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu)
Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Kamer van Koophandel nummer: 66906385 

AGB-code praktijk: 90062448