Interessante links

Links


www.nvkh.nl  Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
Hier vindt u algemene informatie en meer achtergronden over professionele klassieke homeopathie.
 

www.rbcz.nu RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 


www.quasir.nl Quasir
Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.


zorggeschil.nl Stichting Zorggeschil


www.tcz.nu TCZ Tuchtrecht Complementaire Zorg
Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.
 


www.vereniginghomeopathie.nl 
De Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland
Deze vereniging maakt zich sterk om homeopathie toegankelijk te houden.